Wolfgang Cöllen
DiplommålarmästareUtför alla inom målerihantverk förekommande arbeten.
Även gamla måleritekniker och färgsättningar över hela landet.

Plankstrykning
Ådringsmålning
Marmorering
Schablonmålning
Dekorationsmålning
Förgyllning
Lasurmålning
Möbelmålning

Tag gärna kontakt för prisuppgifter

Kurser för mindre grupper kan ordnas inkl. boende
Ring för mer info /termin - priser

Persondata och utställningar